Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

HISTORIA

 

 

Talo rakennettiin vuotta ennen Suomen itsenäistymistä eli 1916, silloin vain se osuus, joka nyt on juhlasali. Talon rakensi Tolkis Arbetarförening rf  enimmäkseen talkoovoimin kuitenkin aika nopeasti. Rakennustyöt alkoivat kesäkuussa ja talon vihkiäisiä vietettiin marraskuussa. Talossa pidettiin kokouksia, esitettiin näytelmiä ja järjestettiin iltamia tansseineen. 1930-luvun puolivälissä taloa laajennettiin. Lisärakennus oli kaksikerroksinen. Alakertaan rakennettiin aula, vaatenaulakkotila, kokoushuone ja keittiö sekä yläkertaan talonmiehen asunto. 1950-luvulla ruvettiin haaveilemaan elokuvateatterin perustamisesta Talon tiloihin ja hanke toteutuikin ja ensimmäinen elokuvanäytös esitettiin 15.1.1956. Näytöksiä oli kaksi kertaa viikossa; torstaisin ja sunnuntaisin, kävijöitä keskimäärin 70 per näytös. 70-luvulle tultaessa kävijämäärä väheni niin, että näytöksiä esitettiin vain sunnuntaisin ja 1980-luvulla oli yhdistyksen tehtävä vaikea päätös elokuvatoiminnan lopettamisesta kannattamattomana.

 

1980-luvun puolivälissä Talossa tehtiin mittavat korjaukset. Katto uusittiin ja sisätilat sekä talonmiehen asunto korjattiin perusteellisesti pääsääntöisesti talkoovoimin. Tällöin siirryttiin myös nykyaikaan; asennettiin vesijohdot ja viemäröinti. 1990-luvulle tultaessa Tolkis Arbetarförening rf:ssä tapahtui vähitellen ukkoontuminen ja akkaantuminen kuten monissa muissa poliittisissa yhdistyksissä. Oli vaikea löytää talkooporukkaa välttämättömien ylläpitokorjausten suorittamiseksi, myös taloudellisesti oli tiukkaa. Talon käyttö oli myös vähentynyt.

 Vuonna 2008 ryhdyttiin vakavasti miettimään mitä tehdä perinteikkäälle ja kulttuurisesti arvokkaalle Talolle. Tolkis Arbetarförening rf kutsui koolle kylän muut yhdistykset pohtimaan tilannetta. Yhteinen mielipide oli, että Talo tulee säilyttää ja pitää kunnossa kyläläisten ja yhdistysten kokoontumispaikkana “olohuoneena”. Mutta miten oli kuitenkin suuri kysymys. Päätettiin perustaa Stödförening Tolkis Folkets Hus rf – Kannatusyhdistys Tolkis Folkets Hus ry 2.6.2009 ja Tolkis Arbetarförening rf myi Talon uudelle yhdistykselle. Yhdistykseen liittyi suuri osa kylän muista yhdistyksistä kannatusjäseneksi ja parin ensimmäisen vuoden aikana yhdistykseen liittyi myös mittava joukko henkilöjäseniä, jäsenmäärä kipusi yli 160 jäseneen ensimmäisten toimintavuosien aikana. Kannatusyhdistys ryhtyi suunnittelemaan Talon laajennusta, mutta joutui toteamaan, että suunniteltuun rakennusprojektiin ei ollut riittävästi henkilö- eikä taloudellisia resursseja, joten siitä jouduttiin luopumaan.

Vuonna 2016 ryhdyttiin suunnittelemaan pienimuotoisempia korjausprojekteja. Päätettiin asentaa kaukolämpö, tehdä täyskorjaus keittiöön sekä tehdä pintaremonttia aulaan ja kokoushuoneeseen. Kaikki kolme rakennusprojektia toteutettiin vuonna 2017 avustusten,  lainanoton ja talkootyön avulla. Yhdistys toivoo, että uusitut tilat houkuttelisivat lisää vuokralaisia Talolle. Täysin modernisoidussa keittiössä voidaan nyt valmistaa ruoat ainakin sadalle henkilölle, tämä testattiin 4.11., kun Tolkis Bollklubb järjesti illallistanssit Talolla. Täydelliset ruoka- ja kahviastiastot löytyvät 110 henkilölle. Vuokraamme myös pöytiä, tuoleja ja astioita talosta ulos tarvitseville.

 

Seuraava projekti oli juhlasalin korjaus, joka toteutui 2019. Vuonna 2020 korjattiin ja maalattiin Talon ulkoseinät. Seuraavana vuonna 2021 oli ulkorakennuksen korjauksen vuoro ja samana syksynä Talon katto uusittiin. Yhdistyksemme toivoo, että kyläläiset ja alueen yhdistykset ja yritykset käyttävät ahkerasti Talon suomia tiloja juhliin ja tapahtumiin, näin varmistamme Talon elinmahdollisuudet seuraavan sadan vuoden ajan tulevien sukupolvien käytössä.

 

 


 

SVENSKA

 

Historia

Folkets hus, Talo i folkmun, byggdes 1916, innan Finland blev självständigt. Då byggdes bara den del som nu är festsal. Det var Tolkis Arbetarförening rf som mestadels med talkokrafter byggde huset, dock rätt snabbt. Byggnadsarbetena inleddes i juni och huset invigdes i november. Det hölls möten, uppfördes skådespel och hölls kvällsfester med dans i huset. I mitten av 1930-talet utvidgades huset. Tillbyggnaden var i två våningar. Aula, garderob, mötesrum och kök byggdes i nedre våningen. I övre våningen finns vaktmästarens bostad. På 1950-talet började man drömma om en biograf i Folkets hus och projektet genomfördes. Den första filmen visades 15.1.1956. Det var två biokvällar i veckan, torsdagar och söndagar. I snitt 70 personer per filmkväll. Antalet besökare minskade i början av 70-talet så mycket att det var biokväll bara på söndagarna och på 1980-talet var föreningen tvungen att fatta det svåra beslutet att upphöra med biografverksamheten, som var olönsam.

I mitten av 1980-talet genomfördes en omfattande renovering av Talo. Taket förnyades och lokalerna och vaktmästarens bostad renoverades grundligt, huvudsakligen med talkokrafter. Då gick man in i den moderna tiden; man drog in vatten och avlopp. I och med 1990-talet förgubbades och förgummades Tolkis Arbetarförening småningom, liksom så många andra politiska föreningar. Det var svårt att hitta talkogäng för att sköta de nödvändiga underhållsreparationerna. Det var tungt också ekonomiskt. Talo användes allt mindre.

År 2008 började man allvarligt fundera på vad man ska göra med det traditionsrika och kulturellt värdefulla Folkets hus. Tolkis Arbetarförening bjöd in de andra föreningarna i byn för att fundera på läget. Den allmänna opinionen var att Talo ska bevaras och hållas i skick som en mötesplats, ”ett vardagsrum” för byborna och föreningarna. Men den stora frågan var hur detta skulle göras. Föreningarna beslöt grunda Stödförening Tolkis Folkets hus rf – Kannatusyhdistys Tolkis Folkets Hus ry 2.6.2009 och Tolkis Arbetarförening rf sålde huset till den nya föreningen. En stor del av byns övriga föreningar anslöt sig som understödsmedlemmar och under de närmaste åren anslöt sig också ett stort antal personmedlemmar. Medlemsantalet överskred 160 under det första verksamhetsåret. Stödföreningen började planera en utvidgning av Talo, men var tvungen att konstatera att det fanns vare sig tillräckliga person- eller ekonomiska resurser för byggprojektet, så man var tvungen att avstå.

2016 började man planera ett renoveringsprojekt i liten skala. Man beslöt installera fjärrvärme, totalrenovera köket samt göra en ytrenovering av köket och mötesrummet. Alla tre projekt genomfördes 2017 med hjälp av bidrag, lån och talkoarbete.  Föreningen hoppas att de förnyade lokalerna ska locka fler hyresgäster till Talo. Det går nu att tillreda mat för åtminstone hundra personer i det helt moderniserade köket. Det testades den 4 november då Tolkis Bollklubb arrangerade kvällsdans i Talo. Det finns fullständiga mat- och kaffeserviser för 110 personer. Vi hyr också ut bord, stolar och kärl från Talo till dem som behöver det.

 

Nästa projekt var att renovera festsalen som genomfördes 2019. År 2020 renoverades och målades ytter väggarna av huvudbyggnaden. Följande år 2021 var det uthusets tur för reparation, på hösten samma år fick Talo ett nytt tak.  Vår förening hoppas att byborna och föreningarna i området flitigt använder Talos utrymmen för fester och evenemang så att vi kan försäkra oss om att Talo är livskraftigt också de följande hundra åren till nytta och gagn för kommande generationer.

Kuvagalleria